ISPITI
 
Naslovna strana
O NAMA
UPIS
KURSEVI
Predškolski uzrast
Osnovci i srednjoškolci
Odrasli
ISPITI
KAMP ENGLESKOG JEZIKA
Foto galerija
UČENICI
Radovi polaznika
Foto galerija
RODITELJI
DODATNE AKTIVNOSTI
KORISNI LINKOVI
KONTAKT

  Ko vredno uči, ispite polaže bez problema

Ispit STARTERS
Organizuje se za decu koja su odslušala oko 120 časova nastave engleskog jezika i to u uzrasnoj dobi od 7 do 9 godina.
Ispit proverava četiri jezičke veštine tj. čitanje, pisanje, razumevanje izvornog govora i razgovor.
Pisanje i čitanje traje oko 30 minuta.
Slušanje kasete traje oko 15 minuta.
Razgovor sa ispitivačem traje oko 5 minuta.
Ispit se organizuje u saradnji sa Britanskim Savetom u prostorijama škole, ako se prijavi minimalan broj kandidata a to je 10 po ispitnom nivou.
Testovi stižu zapečaćeni iz Kembridža, a nakon ispita se šalju na uvid komisiji u Kembridžu. Rezultati ispita stižu u proseku 6 nedelja kasnije.

Ispitivači su iskusni u radu sa decom te razgovor sa njima zaokružuje kompletnu sliku o jezičkoj kompetenciji deteta. Sva deca koja su polagala ispit dobijaju diplomu jer je ceo ispit tako organizovan da pokaže šta kandidat zna, a ne ono što ne zna, te da podstakne dete u težnji da stekne što kompletnije jezičko znanje. U tome se škola svesrdno trudi tokom godine kroz kurs, a mesec dana pred ispit škola organizuje probne, besplatne testove da bi se deca navikla na celokupnu proceduru.
Cena ispita je određena od strane Britanskog Saveta i plaća se u valuti koju oni naznače.
Ispit MOVERS
Organizuje se za decu u uzrasnoj dobi od 9 do 11 godina koja su odslušala oko 175 časova nastave engleskog jezika. Ispit proverava četiri jezičke veštine tj. čitanje, pisanje, razumevanje izvornog govora i razgovor sa ispitivačem.
Pisanje i čitanje traje oko 30 minuta.
Slušanje kasete traje oko 25 minuta.
Razgovor sa ispitivačem traje oko 7 minuta.
Ispit se organizuje u saradnji sa Britanskim Savetom u prostorijama škole, ako se prijavi minimalan broj kandidata a to je 10 po ispitnom nivou.
Testovi stižu zapečaćeni iz Kembridža, a nakon ispita se šalju na uvid komisiji u Kembridžu. Rezultati ispita stižu u proseku 6 nedelja kasnije.
Ispitivači su iskusni u radu sa decom te razgovor sa njima zaokružuje kompletnu sliku o jezičkoj kompetenciji deteta. Sva deca koja su polagala ispit dobijaju diplomu jer je ceo ispit tako organizovan da pokaže šta kandidat zna, a ne ono što ne zna, te da podstakne dete u težnji da stekne što kompletnije jezičko znanje. U tome se škola svesrdno trudi tokom godine kroz kurs, a mesec dana pred ispit škola organizuje probne testove da bi se deca navikla na celokupnu proceduru.
Cena ispita je određena od strane Britanskog Saveta i plaća se u valuti koju oni naznače.
Ispit FLYERS
Organizuje se za decu uzrasta od 10 do 12 godina.
Ispit proverava četiri jezičke veštine tj. čitanje, pisanje, razumevanje izvornog govora i razgovor.
Pisanje i čitanje traje oko 40 minuta.
Slušanje kasete traje oko 20 minuta.
Razgovor sa ispitivačem traje oko 10 minuta.
Ispit se organizuje u saradnji sa Britanskim Savetom u prostorijama škole, ako se prijavi minimalan broj kandidata a to je 10 po ispitnom nivou.
Testovi stižu zapečaćeni iz Kembridža, a nakon ispita se šalju na uvid komisiji u Kembridžu. Rezultati ispita stižu u proseku 6 nedelja kasnije.
Ispitivači su iskusni u radu sa decom te razgovor sa njima zaokružuje kompletnu sliku o jezičkoj kompetenciji deteta. Sva deca koja su polagala ispit dobijaju diplomu jer je ceo ispit tako organizovan da pokaže šta kandidat zna, a ne ono što ne zna, te da podstakne dete u težnji da stekne što kompletnije jezičko znanje. U tome se škola svesrdno trudi tokom godine kroz kurs, a mesec dana pred ispit škola organizuje probne, besplatne testove da bi se deca navikla na celokupnu proceduru.
Cena ispita je određena od strane Britanskog Saveta i plaća se u valuti koju oni naznače.
KET - Key English Test
Kandidati na ovom nivou mogu da koriste engleski jezik da bi pričali o poznatim zanimanjima uključujući i davanje informacija o cenama, količinama proizvoda i datumima. Mogu da odgovore na direktna pitanja dok su elementi potrebni za diskusiju i pregovaranje u razvojnoj fazi. U telefonskom razgovoru mogu da zabeleže poruke i zapišu telefonske brojeve. Na putovanju mogu da se raspitaju o vremenu polaska i o cenama proizvoda kao i da razumeju informacije u predvidljivom kontekstu.
Ispit se sastoji iz tri dela.
Čitanje i pisanje u trajanju od 1 sat i 10 minuta. Ovaj deo ispita sastoji se iz devet delova od kojih pet testiraju razumevanje pročitanog teksta, a četiri proveravaju osnove veštine pisanja.
Slušanje traje 30 minuta i satoji se iz pet delova u kojima variraju kraći i duži dijalozi do monologa.
Govor traje od 8 do 10 minuta i sastoji se iz dva dela. U prvom delu kandidat razgovara sa ispitivačem dok u drugom delu razgovara sa drugim kandidatom.
PET - Preliminary English Test
Ispit se organizuje za kandidate od 12 godina pa naviše. Najčešće ga polažu kandidati uzrasta od 13 do 18 godina, ali i stariji koji žele da imaju potvrdu o znanju jezika po međunarodnim standardima, a ispiti koje organizuje Kembridž spadaju među najpoznatije ispite te vrste. Prosečan uzrast za ovaj ispit u svetu je 20 godina.
Ovaj ispit proverava sposobnost kandidata da pravilno razume i da se snađe u zemljama engleskog govornog područja. Proveravaju se četiri jezičke veštine tj. čitanje, pisanje, razumevanje izvornog jezika i razgovor.
Ispit se sastoji iz tri dela.
Čitanje i pisanje u trajanju od 90 minuta. Zadaci na testu su raznoliki kako bi se jezička kompetencija kandidata što objektivnije sagledala. Provera čitanja se sastoji iz 5 delova a tipovi zadataka variraju. Provera pisanja se sastoji iz 3 dela i to kroz zadatke koji zahtevaju da se isti smisao rečenice napiše na drugi način, preko popunjavanja formulara do pisanja sastava (obično pisma) na zadatu situaciju .
Provera razumevanja izvornog govora se sastoji iz 4 dela i zadaci variraju od kratkih monologa ili dijaloga preko upisivanja informacija do vrednovanja informacija u datom dijalogu.
Konverzacija se obično obavlja sa još jednim kandidatom pred ispitivačem. Ovaj deo ispita se sastoji iz 4 dela i obuhvata davanje ličnih podataka, razmenu mišljenja u vezi sa zamišljenom situacijom, razgovor o slici i davanje opšteg stava o stvarima o kojima se priča.
Testovi stižu iz Kembridža zapečaćeni i nakon ispita se komisiji šalju nazad na analizu. Rezultati ispita stižu oko 6 nedelja nakon polaganja ispita.
FCE - First Certificate in English
Ovaj međunarodno priznati ispit polažu najčešće tinejdžeri i odrasli kandidati i to radi školovanja na engleskom jeziku, da bi osigurali bolju poslovnu poziciju ili iz ličnog interesovanja. Kandidat koji poseduje ovu diplomu obično ima od 500 do 600 časova obuke i posedovanje ove diplome potvrđuje da kandidat ima dovoljno jezičkog znanja da može samostalno da se snalazi u zemljama engleskog govornog područja i da može precizno da razume i daje informacije na ovom jeziku.
Ispit se sastoji iz pet delova:
Čitanje u trajanju od 75 minuta. Zatim se postavlja 35 ispitnih pitanja kroz zadatke koji proveravaju sposobnost kandidata da razume glavnu ideju, detalje, strukturu teksta ili da donosi zaključke na osnovu teksta.
Pisanje u trajanju od 90 minuta. Ispit se sastoji iz jednog obaveznog zadatka i jednog zadatka koji može da se bira od četiri ponuđena. U ovom ispitu se proverava sposobnost kandidata da piše razne vrste tekstova - pisma, članke, izveštaje ili sastave koji po stilu odgovaraju svojoj nameni.
Upotreba engleskog jezika je naziv za deo ispita koji traje 75 minuta i koji kroz 65 ispitnih pitanja proverava primenu gramatike i vokabulara.
Ova tri dela ispita se polažu u jednom ispitnom danu dok se druga dva dela ispita polažu u drugom ispitnom terminu.
Razumevanje traje oko 40 - 45 minuta gde se kroz 30 ispitnih pitanja proverava razumevanje osnovne ideje, glavnih poruka - specifičnih i opštih kao i sposobnost da se donose zaključci na osnovu rečenog o situaciji koja nije eksplicitno naznačena.
Konverzacija traje oko 15 minuta i to obično sa još jednim kandidatom gde se proverava sposobnost kandidata da razmenjuje lične stavove, činjenicne i informacije.
Testovi stižu iz Kembridža zapečaćeni i nakon ispita se šalju komisiji nazad na analizu. Rezultati ispita stižu oko 6 nedelja nakon polaganja ispita. Prelazne ocene su A, B i C dok su D i E neprelazne.
Cena ispita je određena od strane Britanskog Saveta i plaća se u valuti koju oni naznače.
CAE - Certificate of Advanced English
Od kandidata koji polažu ovaj međunarodno priznati ispit se očekuje da mogu da koriste jezičke strukture sa lakoćom i spontano, da su svesni veze između jezika i kulture u kojoj dati jezik postoji kao i relevantnog stila izražavanja u zavisnosti od vrste komunikacije, što znači da su u stanju da prilagode stil izražavanja raznolikim društvenim situacijama i da izraze svoje mišljenje i učestvuju u diskusijama na kulturno prihvatljiv način. Oni mogu da koriste jezik na kreativan način sa sposobnošću da odgovore adekvatno na nepredviđene kao i predvidive situacije i to koristeći duge i složene iskaze. Od kandidata se očekuje da su sposobni da se pridržavaju jedne pravopisne varijante (britanska ili američka varijanta), a ne da se prebacuju iz jedne na drugu.
Oko 80% kandidata su mlađi od 25 godina i ovaj ispit polažu radi upisa na fakultet u zemljama engleskog govornog područja, radi posla ili iz drugih razloga.
Ispit se sastoji iz 5 delova:
Čitanje traje 75 minuta i od kandidata se očekuje da mogu da razumeju tekstove iz časopisa, novina, brošura itd. kao i da demonstriraju različite tehnike čitanja kao što su čitanje radi dobijanja najopštije informacije, čitanje radi pronalaženja posebne informacije, donošenje zaključaka na osnovu konteksta kao i sposobnost izbora odgovarajuće informacije radi obavljanja datog zadatka.
Pisanje traje 120 minuta i od kandidata se očekuje da napiše sastav, poštujući zadatu situaciju od toga kome se piše do razloga zbog čega se piše. Jedan zadatak je obavezan dok se drugi bira od četiri ponuđena.
Upotreba engleskog jezika je deo ispita koji traje 90 minuta i od kandidata se očekuje da pokažu sposobnost da primene svoje znanje jezika na zadacima koji su uzeti iz autentičnih materijala. Ukupno ima 80 pitanja i ona variraju od ispravke teksta do dovršavanja ili dopunjavanja rečenica.
Razumevanje traje oko 45 minuta i od kandidata se očekuje da razume tekst u celini, njegove detalje kao i stav govornika. Tekstovi su u formi najava, govora, radio izveštaja itd. Broj zadataka je između 30 i 40 i variraju po tipu počev od višestrukog izbora do višestrukog spajanja ili dopunjavanja beleški ili rečenica.
Konverzacija traje oko 15 minuta, obično u paru sa još jednim kandidatom. Kandidat treba da pokaže lepezu usmenih umeća od ispoljavanja sopstvenog stava do sposobnosti za pregovaranje na društveno prihvatljiv način.
Testovi stižu iz Kembridža zapečaćeni i nakon ispita se šalju komisiji nazad na analizu. Rezultati ispita stižu oko 6 nedelja nakon polaganja ispita. Prelazne ocene su A, B i C dok su D i E neprelazne.
Cena ispita je određena od strane Britanskog Saveta i plaća se u valuti koju oni naznače.
CPE - Certificate of Proficiency in English
Ovaj ispit je najviši u rangu za strance. Kandidat koji poseduje ovu diplomu je po jezičkoj kompetenciji blizu obrazovanom govorniku kome je engleski jezik maternji i u stanju je da koristi jezik na raznolike, kulturno prihvatljive načine. Kandidat koji poseduje ovu diplomu svoje napredovanje u jeziku više ne zasniva na proširivanju znanja iz gramatike već na tananom usvajanju razlika u stilu izražavanja. Svojim znanjem jezika je u stanju da prati štampu i druge medije kao i kulturne događaje kao što su pozorište, film i književnost. Diploma ovog ispita je priznata od većine britanskih univerziteta kao odgovarajući nivo znanja radi nastavka školovanja na engleskom jeziku. Širom sveta CPE diplomu priznaju u trgovini i industriji kao pokazatelj o veoma visokoj jezičkoj kompetenciji.
Ispit se sastoji iz 5 delova i to:
Čitanje traje 90 minuta. Tekstovi variraju po dužini i proveravaju sposobnost kandidata da razume napisani tekst na raznim nivoima - reči, fraze, rečenice, paragrafe kao i tekst u celini.
Pisanje traje 120 minuta. Jedan zadatak je obavezan a drugi se bira od četiri ponuđena. Ovde se proverava sposobnost kandidata da piše specijalizovane tipove tekstova sa raznolikim funkcionalnim osnovama.
Upotreba engleskog jezika je deo ispita koji traje 90 minuta. Kandidat treba da pokaže znanje i vladanje jezičkim sistemom kroz raznolike zadatke u tekstu ili u pojedinačnim rečenicama.
Razumevanje traje oko 40 minuta i od kandidata se očekuje da može da razume govorni jezik, da proširi informacije iz teksta i da razume stavove i mišljenja govornika.
Intervju traje oko 19 minuta tokom kojih se procenjuje sposobnost kandidata da se služi govornim jezikom i da koristi lepezu funkcija u raznolikim zadacima.
Testovi stižu iz Kembridža zapečaćeni i nakon ispita se šalju komisiji nazad na analizu. Rezultati ispita stižu oko 6 nedelja nakon polaganja ispita. Prelazne ocene su A, B i C dok su D i E neprelazne.
Cena ispita je određena od strane Britanskog Saveta i plaća se u valuti koju oni naznače.
O nama :: Upis :: Kursevi :: Ispiti :: Kamp :: Učenici :: Roditelji :: Aktivnosti :: Kontakt
www.college.co.yu
:: office@college.co.yu